Gdańsk: Uczczono pamięć ofiar “operacji polskiej” NKWD 1937-38

W 85. rocznicę ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD w latach 1937–1938 na gdańskim Cmentarzu Łostowickim oddano hołd ofiarom “operacji polskiej”. Uroczystość była wyrazem hołdu dla ofiar masowych i systematycznych eksterminacji Polaków w latach 1937-1938 na terenie sowieckiej Rosji oraz uczczeniem pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego i rozkazu operacyjnego nr 00485 szefa NKWD Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 roku. Ludobójstwo to wpisuje się w ogrom zbrodni stalinowskich, które w tamtym czasie nazwano wielkim terrorem.